Przejdź do treści

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Protokół z postępowania

Unieważnienie postępowania dla części V

Unieważnienie postępowania dla części V

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert w zakresie zadania nr V

Informacja z otwarcia ofert

Kwota przeznaczona na zamówienie

Pytania i odpowiedzi 12.07.2021

Pytania i odpowiedzi 9.07.2021-2

Pytania i odpowiedzi 9.07.2021

Pytania i odpowiedzi 6.07.2021

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

  1. SWZ
  2. załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
  3. załącznik nr 2A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I
załącznik nr 2B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II
załącznik nr 2C – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części III
załącznik nr 2D – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części IV
załącznik nr 2E – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części V
załącznik nr 2F– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części VI
  1. załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  2. załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
  3. załącznik nr 5 – Wzór umowy
  4. załącznik nr 6 – Wykaz dostaw.
  5. Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o wyborze oferty /unieważnieniu w CZ. I, II, II, IV,VI (bez CZ.V)

Informacja o wyborze oferty w CZ. V


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 535