Przejdź do treści

13. Materiały dydaktyczne - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

    Każdy uczestnik projektu „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy”, otrzymuje książkę z płytą CD.

    - Podręczniki dla przyszłych kierowców, zawierają szczegółowo opisane reguły z zakresu kodeksu ruchu drogowego oraz świetnie przygotowują kandydatów do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii AM i B.
    - Płyta z testami zawiera kompletną bazę oficjalnych, ministerialnych pytań egzaminacyjnych. Dzięki programowi można w szybki sposób uczyć się i sprawdzać swoją wiedzę z zakresu, jaki obowiązuje na państwowym egzaminie teoretycznym na prawo jazdy kategorii AM i B.