Przejdź do treści

Szkolenia - Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Od dnia 17 września 2022 roku " szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego"
z zakresu redukcji punktów karnych nie są realizowane.
Ponieważ zostały uchylone przepisy umożliwiające organizację powyższego szkolenia.


Podstawa prawna szkolenia:

art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 58 z 2003 r. poz. 515 z późń. zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Rozporządzenie określa:

 • Sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
 • Warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
 • Tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
 • Jednostki uprawnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Odbycie szkolenia oznacza anulowanie 6 punktów karnych. W szkoleniu kierowca może uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Jeżeli nie jesteś pewien ilości punktów karnych zapisanych w ewidencji osób naruszających przepisy ruchu drogowego – informację o stanie swojej kartoteki możesz uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy ulicy Lompy 19, w najbliższej miejsca zamieszkania Komendzie Wojewódzkiej Policji lub komendzie policji wyposażonej w odpowiedni sprzęt informatyczny.

UWAGA!!!

 • Zmniejszenie punktów dotyczy zawsze punktów najstarszych, będących w ewidencji ostatniego roku liczonego od dnia szkolenia wstecz.
 • W związku ze zmianą przepisów ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z dnia 17.01.2013 r. poz. 82) sposób naliczania punktów karnych oraz możliwość zmniejszania liczby punktów pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

Program szkolenia
L.p. Temat Czas Prowadzący
1 Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 2 x 45 min. Policjant ruchu drogowego
2 Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych 45 min. Policjant ruchu drogowego
3 Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym 3 x 45 min. Psycholog

Bezwzględne warunki uczestnictwa:

 • w szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który przed jego rozpoczęciem nie otrzymał więcej niż 24 punkty i nie mniej niż 6 punktów (przekroczenie limitu 24 punktów oznacza skierowanie na powtórny egzamin)
 • ze szkolenia nie może skorzystać kierowca w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy,
 • odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6,
 • w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 • Uczestnictwo w zajęciach należy udokumentować podpisem na liście obecności
 • na zajęcia należy zgłosić pół godziny wcześniej w celach organizacyjnych z wymaganymi dokumentami i dokumentem potwierdzającym tożsamość. (dowód wpłaty obowiązkowo w formie papierowej). Informujemy, że dane w formularzu są niezbędne do wystawienia i wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.
 • Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.
 • koszt szkolenia – 350 zł
 • wszelkie informacje i zapisy (zapisujemy tylko osoby zainteresowane szkoleniem, nie ma możliwości zapisywania osób trzecich) można uzyskać w WORD Katowice ul. Francuska 78 tel. (+48) 32 3593015; 32 359 30 06, 32 359 30 07; tel. kom.  509 580 622 lub w niżej wymienionych  ośrodkach terenowych.
 • e-mail szkolenia@word.katowice.pl
 • zajęcia trwają 6 godzin lekcyjnych
 • informację o odbyciu szkolenia przez kierującego Dyrektor WORD w Katowicach przesyła organowi prowadzącemu ewidencję tj.: do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach lub najbliższej miejscu zamieszkanie na podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o sześć.
 • informację o stanie swojej kartoteki  po ukończeniu szkolenia osób naruszających przepisy ruchu drogowego możesz uzyskać w ewidencji  prowadzonej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy ulicy Lompy 19, lub w najbliższej miejsca zamieszkania Komendzie Wojewódzkiej Policji lub  komendzie policji wyposażonej w odpowiedni sprzęt informatyczny.

UWAGA:

Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok czasu, nie mogą uczestniczyć w szkoleniu odejmującym punkty karne. Po przekroczeniu limitu 20 punktów osoba taka traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych bez prawa przywrócenia ich przez organ starosty.

Niezbędne dokumenty:

 • prawo jazdy (kserokopia do wglądu);
 • formularz zgłoszeniowy (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w szkoleniu);
 • potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek WORD Katowice.  (dowód wpłaty obowiązkowo w formie papierowej)

WAŻNE !!

Na terenie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 nie ma możliwości dokonania opłaty na miejscu za szkolenie. Prosimy o dokonywanie opłat przelewem i dostarczenie z wymaganymi dokumentami w dniu szkolenia.

Opłatę proszę dokonać  przelewem na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: Punkty karne, imię i nazwisko

Terminy szkoleń w WORD Katowice i w Oddziałach Terenowych 2022 r.

Miejsca i terminy szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 2022 r.
Miejsce szkolenia Godz. rozpoczęcia Lipiec Sierpień Wrzesień
Katowice

(032)  359-30-06 lub 07

 0509580622

09:00 (sobota)
15:00 (piątek)
09.07. (so.) brak miejsc
23.07. (so.) brak miejsc
05.08. (pt.) godz. 15.00 brak miejsc
13.08. (so.). brak miejsc
19.08. (pt.) godz. 15.00 brak miejsc
27.08. (so.) brak miejsc
02.09. (pt.) godz. 15.00 brak miejsc
03.09. (so.). brak miejsc
10.09. (so.) brak miejsc
16.09. (pt.) godz. 15.00 brak miejsc
 
Bytom

(032)  282 99 17: 785008207

15:00 05.07. (wt.) brak miejsc 09.08. (wt.) brak miejsc 06.09. (wt.) brak miejsc
12.09. (pn.) brak miejsc
Tychy
(032)  217-70-90; 785008203
15:00 12.07. (wt.) brak miejsc 02.08. (wt.) brak miejsc 08.09. (czw.) brak miejsc
Dąbrowa Górnicza
(032)  260-08-73; 785008205
15:00 19.07. (wt.) brak miejsc 16.08. (wt.) brak miejsc

13.09. (wt.) brak miejsc

Jastrzębie-Zdrój
(032)  476-47-49; 785008218
15:30 20.07. (śr.) 29.08. (pon.) brak miejsc 14.09. (śr.) brak miejsc
Rybnik
(032)  739-60-60 785008224
15:00 26.07 (wt.) brak miejsc 30.08. (wt.) brak miejsca 15.09. (czw.) brak miejsc

Prosimy o przybycie pół godziny wcześniej w celach organizacyjnych.
Po dokonaniu wyboru terminu prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z danym Ośrodkiem.

UWAGA:  Zapisy przyjmowane są pod następującymi numerami telefonu zapisujemy tylko osoby zainteresowane szkoleniem, nie ma możliwości zapisywania osób trzecich.
Dane kontaktowa oddziałów
Oddziały Telefon

OT  BYTOM

(032)  282 99 17

785008207

OT  RYBNIK

(032)  739-60-60 785008224

OT  JASTRZĘBIE ZDRÓJ

(032)  476-47-49; 785008218

OT  TYCHY

(032)  217-70-90; 785008203

OT  DĄBROWA GÓRNICZA

(032)  260-08-73; 785008205

WORD  KATOWICE

(032)  359-30-06 lub 07

tel. kom. 0509580622