Przejdź do treści

Szkolenia - Warsztaty egzaminatorskie - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów NIEZATRUDNIONYCH.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuje, że na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów nie zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

Osoby zainteresowane prosimy o  zapisywanie się na listę (nr tel.32 359 30 06 / 07/15 lub przesłanie karty zgłoszenia wraz z opłatą za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres szkolenia@word.katowice.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rozpoczął się nabór na warsztaty egzaminatorskie, zapisy pod nr telefonu 32 359 30 06 lub 07 lub tel. kom. 509580622

02.12.2022 r. rozpoczęcie o godz. 16.00;  03.12;  04.12.2022 r. - godz. 9.00

Udział w warsztatach jest odpłatny koszt wynosi:

kat. A - 480 zł.

kat. B - 480 zł.

kat. C - 630 zł.

kat. D - 680 zł.

Bardzo proszę o dostarczenie dowodu wpłaty oraz formularza do dnia 01.12.2022 r. do działu szkoleń lub drogą mailową (szkolenia@word.katowice.pl).

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr telefonu 32 3593006; 3593007; 3593015; 509580622

UWAGA !

W przypadku nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego egzaminatorów Marszałek Województwa skreśla z ewidencji egzaminatorów.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206)
  • Art. 63 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 341 z 2019 r.)

Opłatę za warsztaty należy dokonać na konto tytułem: wpłata za warsztaty egzaminatorskie, imię i nazwisko

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585