Przejdź do treści

12. Warunku przystąpienia do projektu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

  Przypominamy, że aby przystąpić do projektu „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy ” - realizowanym w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,
  Należy zgłosić szkołę z Tychów, Mysłowic, powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
  Uczestnikami mogą być tylko uczniowie klas:
  - ósmych szkół podstawowych
  - drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych

  Zapraszamy do zapisów:
  Tel: 789 399 420
  e-mail: sebastian.bal@word.katowice.pl