Przejdź do treści

Szkolenia - Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Podstawa prawna:
Umowa ADR (Dzienniku Ustaw z 2017 roku poz. 1119),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 382 z 2019 r.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (tekst jednolity Dz. U. 683 z 2018 r.)

Cel kursu: 

Kurs ma na celu przygotować kierowcę do wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Warunki uczestnictwa:

  • wiek - 21 lat
  • posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii do rodzaju pojazdu użytego do przewozu.

Niezbędne dokumenty:

  • dowód wpłaty
  • kserokopię prawa jazdy
  • wypełniony formularz
  • kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, zgodnie z Rozporządzeniem MTBiM z dnia 13 listopada 2012 r. (poz. 1297)

Termin rozpoczęcia:

  • Kurs podstawowy ADR: 
  • Kurs specjalistyczny ADR:

Zapisy pod nr telefonu 32 359 30 06/07/15  lub tel. kom. 509580622

Czas trwania:

  • kurs początkowy ADR - 3dni
  • specjalistyczny - cysterny - 2 dni

Cena kursu:

ADR podstawowe – 400 zł
ADR specjalistyczne – cysterny 300 zł

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
ul. Francuska 78
40-507 Katowice
tel/fax. (+48) 32 359 30 06/07/15
e-mail: szkolenia@word.katowice.pl

Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585