Przejdź do treści

Szkolenia - Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 9). Terminy spotkań będą ustalone w miarę napływu zgłoszeń. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Podstawą do  zapisania i ustalania terminu się na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest posiadanie decyzji administracyjnej o skierowaniu na kurs reedukacyjny wydany przez starostę.

UWAGA !!!

 1. W przypadku zapisania się jednej osoby równocześnie w kilku Oddziałach Terenowych WORD na kurs reedukacyjny i nie dostarczenie wymaganych dokumentów do trzech dni roboczych skutkować to będzie usunięciem z list.
 2. W przypadku braku władania językiem polskim osoba uczestnicząca w kursie jest zobowiązana do zapewnienia obecności tłumacza na cały czas trwania kursu (tj.: 2 dni po 8 godzin).
 3. Zapisujemy tylko osoby zainteresowane kursem, nie ma możliwości zapisywania osób trzecich.

Informacje dotyczące:

Zapisu kursu:

 • zapisy przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta do wyczerpania miejsc,
 • aby wziąć udział w kursie należy  posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  osobiście z dowodem osobistym tydzień przed rozpoczęciem kursu.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą mailową  po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.
 • wypełniony i podpisany formularz (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w kursie - podane we formularzu dane są niezbędne do prawidłowego wystawienia zaświadczenia.
 • skierowanie/decyzja oryginał (prosimy o dotrzymanie 6 tygodniowego terminu ukończenia kursu od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za kurs w wysokości 400zł.

WAŻNE !!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 w trosce o nasze i Wasze bezpieczeństwo bardzo prosimy o posiadanie na kursie maseczki i rękawiczek ochronnych ! Zasad tych będziemy bezwzględnie przestrzegać.

W zaistniałej sytuacji prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Terminy kursów reedukacyjnych:

WORD Katowice, ul. Francuska 78, zapisy pod nr telefonu 32 359 30 06/07  lub tel. kom. 509580622 szkolenia@word.katowice.pl

 1. 14.10.2021 r. - 15.10.2021 r. godz. 9:00 brak miejsc
 2. 21.10.2021 r. - 22.10.2021 r. godz. 9:00
 3. 28.10.2021 r. - 29.10.2021 r. godz. 9:00

OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, zapisy pod nr telefonu  785008256;

 1. 18.10.2021 r. - 19.10.2021 r. godz. 9:00 brak miejsc
 2. 02.11.2021 r. - 03.11.2021 r. godz. 9:00 brak miejsc
 3. 22.11.2021 r. - 23.11.2021 r. godz. 9:00

WAŻNE !

Komplet dokumentów obowiązkowo należy złożyć osobiście w biurze obsługi klienta lub drogą mailową  po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.  ot_bytom@word.katowice.pl

OT Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia  zapisy pod nr tel. 032 260 08 73 lub 785 008 205 ot_dabrowa@word.katowice.pl

 1. 27.10.2021 r. - 28.10.2021 r. godz. 9:00
 2. 03.11.2021 r. - 04.11.2021 r. godz. 9:00

OT Tychy, ul. Jana Pawła II 3, zapisy pod nr tel. 032 217 70 90  lub 785 008 203

 1. 16.11.2021 r. - 17.11.2021 r. godz. 9:00
 2. 14.12.2021 r. - 15.12.2021 r. godz. 9:00

OT Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 31, zapisy pod nr tel. 032 476 47 49 lub 785 008 218; ot_jastrzebie@word.katowice.pl

 1. 17.11.2021 r. - 18.11.2021 r. godz. 9:00
 2. 21.12.2021 r. -22.12.2021 r. godz. 9:00

OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21, zapisy pod nr tel.  785 008 224; ot_rybnik@word.katowice.pl

 1. 26.10.2021 r. - 27.10.2021 r. godz. 9:00
 2. 08.11.2021 r. - 09.11.2021 r. godz. 9:00

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: "kurs reedukacyjny"  imię i nazwisko, datę i miejsce kursu.