Przejdź do treści

Szkolenia - Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021 r. poz. 1212 i 1997, z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2242). Terminy spotkań będą ustalone w miarę napływu zgłoszeń. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Podstawą do  zapisania i ustalania terminu się na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest posiadanie decyzji administracyjnej o skierowaniu na kurs reedukacyjny wydany przez starostę lub informacja o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego wydana przez Starostę.

UWAGA: Zmiana ceny kursu od 1 SIERPNIA 2022 r. – 500 zł

„Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badanie lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. z 2022 r. poz. 1505) wysokość opłaty za kurs wynosi 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych).
 

UWAGA !!!

 1. W przypadku zapisania się jednej osoby równocześnie w kilku Oddziałach Terenowych WORD na kurs reedukacyjny i nie dostarczenie wymaganych dokumentów do trzech dni roboczych skutkować to będzie usunięciem z list.
 2. W przypadku braku władania językiem polskim osoba uczestnicząca w kursie jest zobowiązana do zapewnienia obecności tłumacza na cały czas trwania kursu (tj.: 2 dni po 8 godzin).
 3. Zapisujemy tylko osoby zainteresowane kursem, nie ma możliwości zapisywania osób trzecich.

Informacje dotyczące:

Zapisu kursu:

 • zapisy przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta do wyczerpania miejsc. Bardzo prosimy o nie zapisywanie się droga mailową. Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2242).
 • aby wziąć udział w kursie należy  posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  osobiście z dowodem osobistym tydzień przed rozpoczęciem kursu.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Szkoleń WORD Katowice lub Ośrodkach Terenowych   po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.
 • wypełniony i podpisany formularz (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w kursie - podane we formularzu dane są niezbędne do prawidłowego wystawienia zaświadczenia.
 • skierowanie/decyzja oryginał, informacja - DO WGLĄDU (prosimy o dotrzymanie 6 tygodniowego terminu ukończenia kursu od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za kurs w wysokości 500zł.
Terminy kursów reedukacyjnych:

WORD Katowice, ul. Francuska 78, zapisy pod nr telefonu 32 359 30 06/07  lub tel. kom. 509580622; szkolenia@word.katowice.pl
Zapisy od 7:30 - 15:30

 1. 07.12.2023 r. - 08.12.2023 r.godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 2. 14.12.2023 r. - 15.12.2023 r.godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 3. 21.12.2023 r. - 22.12.2023 r.godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 4. 11.01.2024 r. - 12.01.2024 r.godz. 9:00

OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, zapisy pod nr telefonu  785008443 lub 785008229;  ot_bytom@word.katowice.pl
Zapisy od 7:00 - 15:00

 1. 02.01.2024 r. - 03.01.2024 r godz. 9:00
 2. 15.01.2024 r. - 16.01.2024 r godz. 9:00
 3. 22.01.2024 r. - 23.01.2024 r godz. 9:00

OT Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia  zapisy pod nr tel. 032 260 08 73 lub 785 008 205 ot_dabrowa@word.katowice.pl

 1. 06.12.2023 r. - 07.12.2023 r.godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 2. 03.01.2024 r. - 04.01.2024 r godz. 9:00
 3. 24.01.2024 r. - 25.01.2024 r godz. 9:00

OT Tychy, ul. Jana Pawła II 3, zapisy pod nr tel. 785 008 233 ot_tychy@word.katowice.pl

 1. 04.12.2023 r. - 05.12.2023 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 2. 09.01.2024 r. - 10.01.2024 r godz. 9:00
 3. 30.01.2024 r. - 31.01.2024 r godz. 9:00

OT Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 31, zapisy pod nr tel. 032 476 47 49 lub 785 008 218; ot_jastrzebie@word.katowice.pl

 1. 18.12.2023 r. - 19.12.2023 r.godz.  9:00 brak wolnych miejsc
 2. 17.01.2024 r. - 18.01.2024 r godz. 9:00
 3. 12.02.2024 r. - 13.02.2024 r godz. 9:00

OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21, zapisy pod nr tel.  785 008 224; ot_rybnik@word.katowice.pl

 1. 13.12.2023 r. - 14.12.2023 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 2. 09.01.2024 r. - 10.01.2024 r godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 3. 22.01.2024 r. - 23.01.2024 r godz. 9:00

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 622, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2242)Wpłaty należy dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: "kurs reedukacyjny"  imię i nazwisko, datę i miejsce kursu.