Przejdź do treści

Szkolenia - Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021 r. poz. 1212 i 1997, z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2242). Terminy spotkań będą ustalone w miarę napływu zgłoszeń. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Podstawą do  zapisania i ustalania terminu się na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii jest posiadanie decyzji administracyjnej o skierowaniu na kurs reedukacyjny wydany przez starostę lub informacja o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego wydana przez Starostę.

UWAGA: Zmiana ceny kursu od 1 SIERPNIA 2022 r. – 500 zł

„Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badanie lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. z 2022 r. poz. 1505) wysokość opłaty za kurs wynosi 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych).
 

UWAGA !!!

 1. W przypadku zapisania się jednej osoby równocześnie w kilku Oddziałach Terenowych WORD na kurs reedukacyjny i nie dostarczenie wymaganych dokumentów do trzech dni roboczych skutkować to będzie usunięciem z list.
 2. W przypadku braku władania językiem polskim osoba uczestnicząca w kursie jest zobowiązana do zapewnienia obecności tłumacza na cały czas trwania kursu (tj.: 2 dni po 8 godzin).
 3. Zapisujemy tylko osoby zainteresowane kursem, nie ma możliwości zapisywania osób trzecich.

Informacje dotyczące:

Zapisu kursu:

 • zapisy przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta do wyczerpania miejsc. Bardzo prosimy o nie zapisywanie się droga mailową. Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2242).
 • aby wziąć udział w kursie należy  posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 • prosimy o składanie rezygnacji z kursu  osobiście z dowodem osobistym tydzień przed rozpoczęciem kursu.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Szkoleń WORD Katowice lub Ośrodkach Terenowych   po uprzednim zapisaniu się na kurs usługą telefoniczną do trzech dni od zapisania się na listę.
 • wypełniony i podpisany formularz (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w kursie - podane we formularzu dane są niezbędne do prawidłowego wystawienia zaświadczenia.
 • skierowanie/decyzja oryginał, informacja - DO WGLĄDU (prosimy o dotrzymanie 6 tygodniowego terminu ukończenia kursu od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za kurs w wysokości 500zł.
Terminy kursów reedukacyjnych:

WORD Katowice Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78
Zapisy w godz. 7:30 - 15:30 pod nr telefonu 32 359 30 06/07 lub 509580622; szkolenia@word.katowice.pl


Szanowni Państwo,
Dział szkoleń WORD Katowice znajduje się w nowo otwartym Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.
Centrum znajduje przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach ul. Francuska 78
Serdecznie zapraszamy.

 1. 16.05.2024 r. - 17.05.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 2. 23.05.2024 r. - 24.05.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 3. 27.05.2024 r. - 28.05.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 4. 06.06.2024 r. - 07.06.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 5. 13.06.2024 r. - 14.06.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 6. 19.06.2024 r. - 20.06.2024 r. godz. 9:00

OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, zapisy pod nr telefonu  785008443 lub 785008229;  ot_bytom@word.katowice.pl
Zapisy od 7:00 - 15:00

 1. 20.05.2024 r. - 21.05.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 2. 03.06.2024 r. - 04.06.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 3. 10.06.2024 r. - 11.06.2024 r. godz. 9:00
 4. 17.06.2024 r. - 18.06.2024 r. godz. 9:00

OT Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia  zapisy pod nr tel. 032 260 08 73 lub 785 008 205 ot_dabrowa@word.katowice.pl

 1. 22.05.2024 r. - 23.05.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 2. 05.06.2024 r. - 06.06.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 3. 19.06.2024 r. - 20.06.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 4. 03.07.2024 r. - 04.07.2024 r. godz. 9:00
 5. 24.07.2024 r. - 25.07.2024 r. godz. 9:00

OT Tychy, ul. Jana Pawła II 3, zapisy pod nr tel. 785 008 233 ot_tychy@word.katowice.pl

 1. 14.05.2024 r. - 15.05.2024 r godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 2. 28.05.2024 r. - 29.05.2024 r godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 3. 03.06.2024 r. - 04.06.2024 r godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 4. 11.06.2024 r. - 12.06.2024 r godz. 9:00

OT Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 31, zapisy pod nr tel. 032 476 47 49 lub 785 008 218; ot_jastrzebie@word.katowice.pl

 1. 27.05.2024 r. - 28.05.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 2. 03.06.2024 r. - 04.06.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 3. 18.06.2024 r. - 19.06.2024 r. godz. 9:00

OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21, zapisy pod nr tel.  785 008 224; ot_rybnik@word.katowice.pl

 1. 28.05.2024 r. - 29.05.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 2. 06.06.2024 r. - 07.06.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 3. 24.06.2024 r. - 25.06.2024 r. godz. 9:00 brak wolnych miejsc
 4. 30.07.2024 r. - 31.07.2024 r. godz. 9:00
 5. 28.08.2024 r. - 29.08.2024 r. godz. 9:00

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 622, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2242)Wpłaty należy dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: "kurs reedukacyjny"  imię i nazwisko, datę i miejsce kursu.