Przejdź do treści

16. Jak wygląda egzamin próbny? - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

  W ramach projektu „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy”, uczestnicy przystępują do próbnego egzaminu na prawo jazdy.
  Podczas egzaminu uczniowie mierzą się z takim samym testem jak na egzaminie państwowym.

  Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym, przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego będącego częścią systemu teleinformatycznego WORD.

  Egzamin teoretyczny przebiega w następujący sposób:
  - Część podstawowa testu składa się z 20 pytań. W części tej na pytanie udzielamy jednej odpowiedzi: TAK lub NIE. Na przeczytanie treści pytania masz 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund. W czasie przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi możesz dowolnie zmieniać odpowiedź na wyświetlane pytanie.
  - Po zakończeniu części podstawowej egzaminu teoretycznego program przejdzie do części specjalistycznej składającej się z 12 pytań. W tej części dla każdego pytania są trzy odpowiedzi: A, B, C, z których tylko jedna jest prawidłowa. Na przeczytanie pytania i wybranie odpowiedzi masz 50 sekund.

  Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź, dla której przypisana jest odpowiednia liczba punktów:
  3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

  Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74. Żeby zdać egzamin państwowy i uzyskać wynik pozytywny - trzeba zbobyć co najmniej 68 punktów.

  Czas trwania egzaminu wynosi 25 minut.