Przejdź do treści

Szkolenia - Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Informacja WORD Katowice z dnia 18 września 2023 roku w sprawie Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
Program szkolenia został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego wydanego dn. 15 września 2023 roku, stanowiący załącznik nr 9 Rozporządzenia.

WAŻNE !!!
Zmiany w punktach karnych które weszły w życie od 17 września 2023 roku, przywracając sytuację prawną sprzed 2022 r. Dotyczą okresu ważności punktów karnych, który został skrócony z dwóch lat do jeden rok.


Bardzo prosimy o przeprowadzenie weryfikacji stanu ilości punktów karnych oraz daty ich anulowania zaleca się na tydzień przed terminem szkolenia. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach  nie ma możliwości potwierdzenia ilości posiadanych punktów karnych.

Program ten obejmuje:

Zajęcia teoretyczne składające się z następujących tematów:
 1. Zasady i przepisy ruchu drogowego – 2 godz.,
 2. Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie – 2 godz.,
 3. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2 godz.,
 4. Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem – 2 godz.
1 godzina zajęć teoretycznych = 1 godzina wykładowa (45  minut)

Zajęcia praktyczne składające się z następujących tematów:
 1. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 30 km/h.
 2. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 50 km/h.
Zajęcia praktyczne przeprowadzane są pojazdami kat. B z manualną skrzynią biegów.

Realizowane w czasie niezbędnym na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia.

KOSZT SZKOLENIA 1000 zł

Opłatę za szkolenie należy wnieść przelewem na konto WORD:
Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585
tytuł przelewu: Punkty karne, imię i nazwisko

Dokumenty niezbędne do przedłożenia pół godziny  przed rozpoczęciem szkolenia:
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy - bardzo prosimy czytelnie wypełniać formularz
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za szkolenie – wersja papierowa
 • Dokument potwierdzający tożsamość.
W szkoleniu może uczestniczyć osoby które:
 • posiadają prawo jazdy dłużej niż rok;
 • nie przekroczyli 24 punktów karnych;
 • nie mają wydanej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
 • nie posiadają orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
 • w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ilość punktów jest zgodna ze stanem aktualnym, a także nie będą im przypisane kolejne punkty na skutek toczącego się postępowania sądowego lub na podstawie wykroczeń będących w drodze innych komend policji na terenie Polski, w wyniku których nastąpi przekroczenie 24 punktów.
UWAGI !
 • Osobom, które przed rozpoczęciem szkolenia dopuściły się naruszeń skutkujących przekroczeniem 24 punktów, uczestnictwo w szkoleniu nie spowoduje zmniejszenia ilości posiadanych punktów karnych.
 • Redukowane zostają najstarsze punkty wpisane do ewidencji.
 • Jednorazowo w szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób.
 • Nie będą odejmowane punkty przypisane naruszeniu, za które nałożona została w drodze mandatu karnego grzywna, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.
Szanowni Państwo!!!!
Ilość punktów na swoim koncie można sprawdzić w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz w aplikacji mObywatel.
Po zakończeniu szkolenia Dyrektor WORD wydaje zaświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Kopia zaświadczenia wraz z pismem przewodnim jest niezwłocznie przesyłana do Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia.

Bardzo prosimy o przeprowadzenie weryfikacji stanu ilości punktów karnych oraz daty ich anulowania zaleca się na tydzień przed terminem szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:
 • Zapisy TYLKO telefoniczne, proszę nie wysyłać zgłoszeń  i dokumentów mailem
 • Zapisujemy WYŁĄCZNIE uczestników szkolenia, nie ma możliwości zapisywania osób trzecich

TERMINY SZKOLEŃ:
Prosimy o przybycie półgodziny przed rozpoczęciem szkolenia w celach organizacyjnych.
Organizator szkolenia informuje, że osoby spóźnione zostaną niedopuszczone do szkolenia ze względu na dezorganizację zajęć.
 
WORD Katowice, ul. Francuska 78, tel. 509 580 622
Szanowni Państwo !!!!
Dział szkoleń WORD Katowice znajduje się w nowo otwartym Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach. Centrum znajduje przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach (ulica Francuska 78).

 
 • 26.05.2024 r. godz. 08:00 brak miejsc (wejście do szkoleń przez Krajowe Centrum BRD, Francuska 78)
 • 26.05.2024 r. godz. 09:30 brak miejsc (wejście do szkoleń przez Krajowe Centrum BRD, Francuska 78)
 • 08.06.2024 r. godz. 08:00 2 wolne miejsca
 • 08.06.2024 r. godz. 09:30 3 wolne miejsca
 • 09.06.2024 r. godz. 08:00 4 wolne miejsca
 • 09.06.2024 r. godz. 09:30 4 wolne miejsca

OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, tel. 785008229, 785008443
 • 04.06.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 18.06.2024 r. godz. 14:00
 • 02.07.2024 r. godz. 14:00
 • 16.07.2024 r. godz. 14:00

OT Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56, tel. 785008289 lub 785008205
 • 05.06.2024 r., godz. 14:00 brak miejsc
 • 19.06.2024 r., godz. 14:00 brak miejsc
 • 20.06.2024 r., godz. 14:00
 • 24.07.2024 r., godz. 14:00
 • 28.08.2024 r., godz. 14:00
OT Tychy, ul. Jana Pawła II 3, tel. 785008233 - tylko pod ten numer proszę dzwonić w godz. 7:00 - 15:00
 • 28.05.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 03.06.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 11.06.2024 r. godz. 14:00
 • 25.06.2024 r. godz. 14:00

OT Jastrzębie - Zdrój, ul. Armii Krajowej 31, tel. 785008218
 • 04.06.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 03.07.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 04.07.2024 r. godz. 14:00

OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21, tel. 785008224
 • 28.05.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 06.06.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 24.06.2024 r. godz. 14:00
 
UWAGA!
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dostępność podana na stronie może być nieaktualna