Przejdź do treści

Szkolenia - Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Informacja WORD Katowice z dnia 18 września 2023 roku w sprawie Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
Program szkolenia został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego wydanego dn. 15 września 2023 roku, stanowiący załącznik nr 9 Rozporządzenia.

Program ten obejmuje:

Zajęcia teoretyczne składające się z następujących tematów:
 1. Zasady i przepisy ruchu drogowego – 2 godz.,
 2. Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobiegnie – 2 godz.,
 3. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2 godz.,
 4. Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem – 2 godz.
1 godzina zajęć teoretycznych = 1 godzina wykładowa (45  minut)

Zajęcia praktyczne składające się z następujących tematów:
 1. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 30 km/h.
 2. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 50 km/h.
Zajęcia praktyczne przeprowadzane są pojazdami kat. B z manualną skrzynią biegów.

Realizowane w czasie niezbędnym na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia.

KOSZT SZKOLENIA 1000 zł

Opłatę za szkolenie należy wnieść przelewem na konto WORD:
Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585
tytuł przelewu: Punkty karne, imię i nazwisko

Dokumenty niezbędne do przedłożenia przed rozpoczęciem szkolenia:
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za szkolenie – wersja papierowa
 • Dokument potwierdzający tożsamość.
UWAGI:
 • W szkoleniu nie mogą uczestniczyć kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
 • Nie będą odejmowane punkty przypisane naruszeniu, za które nałożona została w drodze mandatu karnego grzywna, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.
 • Osobom, które przed rozpoczęciem szkolenia dopuściły się naruszeń skutkujących przekroczeniem 24 punktów, uczestnictwo w szkoleniu nie spowoduje zmniejszenia ilości posiadanych punktów karnych.
 • Redukowane zostają najstarsze punkty wpisane do ewidencji.
 • Jednorazowo w szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób.
Ilość punktów na swoim koncie można sprawdzić w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz w aplikacji mObywatel.
Po zakończeniu szkolenia Dyrektor WORD wydaje zaświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.
Kopia zaświadczenia wraz z pismem przewodnim jest niezwłocznie przesyłana do Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:
 • Zapisy TYLKO telefoniczne, proszę nie wysyłać zgłoszeń  i dokumentów mailem
 • Zapisujemy WYŁĄCZNIE uczestników szkolenia, nie ma możliwości zapisywania osób trzecich
 • Zapisy WORD Katowice WYŁĄCZNIE POD NUMEREM TELEFONU 509580622

TERMINY SZKOLEŃ:

WORD Katowice, ul. Francuska 78, tel. 509580622
 • 28.10.2023 r., godz. 8:00 -- brak miejsc
 • 28.10.2023 r., godz. 9:30 – brak miejsc
 • 29.10.2023 r., godz. 8:00 – brak miejsc
 • 29.10.2023 r., godz. 9:30 – brak miejsc
 • 04.11.2023 r., godz. 08:00 – brak miejsc
 • 04.11.2023 r. godz.  09:30 – brak miejsc
 • 05.11.2023 r., godz. 08:00 – brak miejsc
 • 05.11.2023 r., godz. 09:30 – brak miejsc
 • 18.11.2023 r., godz. 08:00
 • 18.11.2023 r., godz. 09:30
 • 19.11.2023 r., godz. 08:00
 • 19.11.2023 r., godz. 09:30
OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, tel. 785008443 lub 785008229
 • 23.10.2023 r., godz. 14:00 – brak miejsc
 • 24.10.2023 r., godz. 14:00 – brak miejsc
 • 06.11.2023 r., godz. 14:00 – brak miejsc
 • 07.11.2023 r., godz. 14:00 – brak miejsc
 • 28.11.2023 r., godz. 14:00 – brak miejsc
OT Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56, tel. 785008289 lub 785008205
 • 17.10.2023 r., godz. 14:00 – brak miejsc
 • 18.10.2023 r., godz. 14:00 – brak miejsc
 • 14.11.2023 r., godz. 14:00 – brak miejsc
 • 15.11.2023 r., godz. 14:00
 • 28.11.2023 r., godz. 14:00
 • 29.11.2023 r., godz. 14:00
 • 05.12.2023 r. godz. 14:00
OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21, tel. 785008224
 • 30.10.2023 r., godz. 14:00 – brak miejsc
 • 31.10.2023 r., godz. 14:00 – brak miejsc
 • 20.11.2023 r., godz. 14:00 - brak miejsc
 • 21.11.2023 r., godz. 14:00 - brak miejsc
UWAGA!
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dostępność podana na stronie może być nieaktualna

Terminy szkoleń w WORD Katowice i w Oddziałach Terenowych

Miejsca i terminy szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
Miejsce szkolenia Godz. rozpoczęcia Lipiec Sierpień Wrzesień
Katowice

 0509580622

       
Bytom

 

       
Tychy
 
       
Dąbrowa Górnicza
 
       
Jastrzębie-Zdrój
 
       
Rybnik