Przejdź do treści

Szkolenia - Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Informacja WORD Katowice z dnia 18 września 2023 roku w sprawie Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
Program szkolenia został ustalony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego wydanego dn. 15 września 2023 roku, stanowiący załącznik nr 9 Rozporządzenia.

WAŻNE !!!
Zmiany w punktach karnych które weszły w życie od 17 września 2023 roku, przywracając sytuację prawną sprzed 2022 r. Dotyczą okresu ważności punktów karnych, który został skrócony z dwóch lat do jeden rok.


Bardzo prosimy o przeprowadzenie weryfikacji stanu ilości punktów karnych oraz daty ich anulowania zaleca się na tydzień przed terminem szkolenia. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach  nie ma możliwości potwierdzenia ilości posiadanych punktów karnych.

Program ten obejmuje:

Zajęcia teoretyczne składające się z następujących tematów:
 1. Zasady i przepisy ruchu drogowego – 2 godz.,
 2. Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie – 2 godz.,
 3. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2 godz.,
 4. Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem – 2 godz.
1 godzina zajęć teoretycznych = 1 godzina wykładowa (45  minut)

Zajęcia praktyczne składające się z następujących tematów:
 1. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 30 km/h.
 2. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 50 km/h.
Zajęcia praktyczne przeprowadzane są pojazdami kat. B z manualną skrzynią biegów.

Realizowane w czasie niezbędnym na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia.

KOSZT SZKOLENIA 1000 zł

Opłatę za szkolenie należy wnieść przelewem na konto WORD:
Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585
tytuł przelewu: Punkty karne, imię i nazwisko

Dokumenty niezbędne do przedłożenia pół godziny  przed rozpoczęciem szkolenia:
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za szkolenie – wersja papierowa
 • Dokument potwierdzający tożsamość.
W szkoleniu może uczestniczyć osoby które:
 • posiadają prawo jazdy dłużej niż rok;
 • nie przekroczyli 24 punktów karnych;
 • nie mają wydanej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
 • nie posiadają orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
 • w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ilość punktów jest zgodna ze stanem aktualnym, a także nie będą im przypisane kolejne punkty na skutek toczącego się postępowania sądowego lub na podstawie wykroczeń będących w drodze innych komend policji na terenie Polski, w wyniku których nastąpi przekroczenie 24 punktów.
UWAGI !
 • Osobom, które przed rozpoczęciem szkolenia dopuściły się naruszeń skutkujących przekroczeniem 24 punktów, uczestnictwo w szkoleniu nie spowoduje zmniejszenia ilości posiadanych punktów karnych.
 • Redukowane zostają najstarsze punkty wpisane do ewidencji.
 • Jednorazowo w szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób.
 • Nie będą odejmowane punkty przypisane naruszeniu, za które nałożona została w drodze mandatu karnego grzywna, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.
Szanowni Państwo!!!!
Ilość punktów na swoim koncie można sprawdzić w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz w aplikacji mObywatel.
Po zakończeniu szkolenia Dyrektor WORD wydaje zaświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Kopia zaświadczenia wraz z pismem przewodnim jest niezwłocznie przesyłana do Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia.

Bardzo prosimy o przeprowadzenie weryfikacji stanu ilości punktów karnych oraz daty ich anulowania zaleca się na tydzień przed terminem szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY:
 • Zapisy TYLKO telefoniczne, proszę nie wysyłać zgłoszeń  i dokumentów mailem
 • Zapisujemy WYŁĄCZNIE uczestników szkolenia, nie ma możliwości zapisywania osób trzecich

TERMINY SZKOLEŃ:
Prosimy o przybycie półgodziny przed rozpoczęciem szkolenia w celach organizacyjnych.
Organizator szkolenia informuje, że osoby spóźnione zostaną niedopuszczone do szkolenia ze względu na dezorganizację zajęć.

WORD Katowice, ul. Francuska 78, tel. 509580622
 • 24.02.2024 r. godz. 08:00 brak miejsc
 • 24.02.2024 r. godz. 09:30 brak miejsc
 • 02.03.2024 r. godz. 08:00 brak miejsc
 • 02.03.2024 r. godz. 09:30 brak miejsc
 • 09.03.2024 r. godz. 08:00
 • 09.03.2024 r. godz. 09:30

OT Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, tel. 785008229, 785008443
 • 19.02.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 20.02.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 04.03.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 05.03.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 12.03.2024 r. godz. 14:00
 • 19.03.2024 r. godz.14:00

OT Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 56, tel. 785008289 lub 785008205
 • 22.02.2024 r., godz. 14:00 2 wolne miejsca
 • 14.03.2024 r., godz. 14:00 brak miejsc
 • 28.03.2024 r., godz. 14:00

OT Tychy, ul. Jana Pawła II 3, tel. 785008233 - tylko pod ten numer proszę dzwonić w godz. 7:00 - 15:00
 
 • 27.02.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 28.02.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 06.03.2024 r. godz. 14:00 4 wolne miejsca
 •  

OT Jastrzębie - Zdrój, ul. Armii Krajowej 31, tel. 785008218
 • 12.02.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 28.02.2024 r. godz. 14:00 brak miejsc
 • 27.03.2024 r. godz. 14:00

OT Rybnik, ul. Ekonomiczna 21, tel. 785008224
 • 26.02.2024 r., godz. 14:00 brak miejsc
 • 27.02.2024 r., godz. 14:00 brak miejsc
 • 04.03.2024 r., godz. 14:00
 
UWAGA!
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dostępność podana na stronie może być nieaktualna