Przejdź do treści

14. Zajęcia teoretyczne - Zakres wiedzy i umiejętności - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

    Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy projektu „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy” zapoznają się z:
    - pracą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
    - drogą do uzyskania prawa jazdy - "od kandydata do kierowcy",
    - wiedzą z zakresu ruchu drogowego potrzebną do zaliczenia państwowego, teoretycznego egzaminu na prawo jazdy.
    - zadaniami do wykonania podczas egzaminu praktycznego.