Przejdź do treści

15. Zajęcia praktyczne - Zakres wiedzy i umiejętności - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

    Podczas zajęć praktycznych, w ramach projektu „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy”, uczestnicy uczą się:
    - podstawowej budowy pojazdu,
    - przygotowania do jazdy, sprawdzania stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,

    Przeprowadzane są także ćwiczenia na symulatorach oraz zajęcia z zakresu pierwszej pomocy.