Przejdź do treści

7. W jaki sposób będziemy realizować projekt? Ile etapów itd. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

    7. W jaki sposób będziemy realizować projekt? Ile etapów itd.

    Etapy realizacji projektu: „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy”.

    ➡ Pierwszym etapem projektu będzie przeprowadzenie w WORD Katowice Oddział Terenowy w Tychach warsztatów teoretycznych oraz praktycznych dotyczących wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, procedury uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami kat. AM oraz kat. B.

    W zakresie warsztatów praktycznych zostaną przeprowadzone ćwiczenia na symulatorach oraz ćwiczenia na fantomach w zakresie pierwszej pomocy.

    ➡ Etapem końcowym projektu będzie przeprowadzenie w WORD Katowice Oddział Terenowy w Tychach próbnych egzaminów teoretycznych.