Przejdź do treści

Szkolenia - Szkolenie w zakresie kierowania ruchem - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach organizuje szkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016r., poz. 143 z późn. zm);
 

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników kolejowych;
 • osób działających w imieniu zarządcy drogi oraz osób wykonujących roboty na drodze na zlecenie lub za zgoda zarządcy drogi;
 • osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
 • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku;
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego;
 • pilotów pojazdów nienormatywnych;
 • członków zespołu ratownictwa medycznego.

Program szkolenia obejmuje 8 godzin z zakresu:

 • Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które sie z nim wiąże.
 • Możliwość reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.
 • Elementy wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego
 • Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.
 • Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobów podawania poleceń kierującym.
 • Sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Szkolenie zakończone jest egzaminem obejmującym część teoretyczną i praktyczną (umiejętność z zakresu kierowania ruchem drogowym).

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na okres - 5 lat od daty wydania.

WORD KATOWICE PRZYPOMINA!!!
Osoby przebywające na terenie WORD oraz przystępujące do egzaminu lub szkolenia powinny bezwzględnie nosić przez cały czas, zakupione we własnym zakresie maseczkę zakrywającą usta i nos – zalecamy użycie maseczki jednorazowej z atestem. Ze względu na specyfikę egzaminu lub szkolenia nie należy wykorzystywać do tego celu elementów garderoby (np. chust, szalików).

W zaistniałej sytuacji prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Miejsce szkolenia: WORD Katowice, ul. Francuska 78, sala nr 4, godz. 8.30

Termin szkolenia:

 • 19.01.2022 r. godz. 8:30
 • 26.01.2022 r. godz. 8:30 - brak miejsc
 • 02.02.2022 r. godz. 8:30

Koszt szkolenia: 300 zł

Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 8 godzin

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 1. dowód wpłaty za szkolenie
 2. pisemne zgłoszenie (w przypadku firmy wysyłającej większą ilość pracowników, prosimy o załącznik z listą uczestników z danymi: imię, nazwisko).

Wszelkie pytania związane z organizacją szkoleń uzyskać można w Dziale szkoleń pod nr tel.: 032 359 30 06/07; nr tel. kom. 509 580 622 lub e-mail szkolenia@word.katowice.pl

Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585