Przejdź do treści

Szkolenia - Szkolenie w zakresie kierowania ruchem - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach organizuje szkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016r., poz. 143 z późn. zm.);
 

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników kolejowych;
 • osób działających w imieniu zarządcy drogi oraz osób wykonujących roboty na drodze na zlecenie lub za zgoda zarządcy drogi;
 • osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu;
 • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku;
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego;
 • pilotów pojazdów nienormatywnych;
 • członków zespołu ratownictwa medycznego.

Program szkolenia obejmuje 8 godzin z zakresu:

 • Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nim wiąże.
 • Możliwość reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.
 • Elementy wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego
 • Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.
 • Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobów podawania poleceń kierującym.
 • Sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Szkolenie zakończone jest egzaminem obejmującym część teoretyczną i praktyczną (umiejętność z zakresu kierowania ruchem drogowym).

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na okres - 5 lat od daty wydania.

Szanowni Państwo,
Dział szkoleń WORD Katowice znajduje się w nowo otwartym Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.
Centrum znajduje przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach (ulica Francuska 78).


Miejsce szkolenia: WORD Katowice, ul. Francuska 78 - wejście przez Krajowe Centrum BRD

Termin szkolenia:

 • 29.05.2024 r., godz. 8:30 brak wolnych miejsc
 • 05.06.2024 r., godz. 8:30

Koszt szkolenia: 300 zł

Czas trwania szkolenia: 1 dzień - 8 godzin

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • dowód wpłaty za szkolenie
 • pisemne zgłoszenie:
  1. w przypadku zgłoszenia indywidualnego - formularz zgłoszeniowy (poniżej)
  2. w przypadku firmy / instytucji - lista uczestników - imię, nazwisko oraz zakres uprawnień.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub mailem.
Informacje związane z organizacją szkolenia uzyskać można w dziale szkoleń pod nr tel.: 32 359 30 07 lub 32 359 30 06; nr tel. kom. 509 580 622
e-mail: szkolenia@word.katowice.pl

Opłaty proszę dokonywać na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585