Przejdź do treści

Zwroty opłaty - szkolenia - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Zwroty opłaty - szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach informuję, że aby uzyskać zwrot kwoty, o którą się państwo ubiegacie, należy wypełnić zamieszczony poniżej druk podania i wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty przesłać na adres e-mailowy: podania.szkolenia@word.katowice.pl  lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.

Podania, które wpłyną do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.