Przejdź do treści

Egzaminy - Przepisy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Przepisy

Przepisy
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach wykonując swoje obowiązki związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawa jazdy, posługuje się następującymi aktami prawnymi:
 
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 z póżn.zm.);
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 11 maja 2023 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1090);
 • Ustawa z dnia 10 marca 2022 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r o dokumentach paszportowych. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1302 z późn. zm.);
 • Ustawa  z dnia 27 stycznia 2023 r o cudzoziemcach  (Dz.U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.);
 • Ustawa o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1006 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023 r. poz. 2659 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231 z póź. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wzorów  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 702 z póź. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r., poz. 1885 z póź. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r.,  poz. 2022 z póź. zm.);
 • Rozporządzenie  Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2022 r. poz. 2503);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz.U. 2022 poz. 436 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 165);
 • Uchwała nr VI/53/4/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego (Dz.U woj. śląskiego, poz. 1214).