Przejdź do treści

Zakup i dostawa materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla WORD Katowice. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Zakup i dostawa materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla WORD Katowice.

SIWZ - zakup i dostawa materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla WORD Katowice.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.09.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.09.2017 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.09.2017 r.


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 248