Przejdź do treści

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przy pomocy sieci publicznej - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przy pomocy sieci publicznej

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.02.2021 r. do godziny 9:00

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 452