Przejdź do treści

Rezerwacje internetowe - dodatkowe informacje - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Rezerwacje internetowe na podstawie opłat dokonanych na poczcie lub w Banku

Osoby, które dokonały opłaty za egzamin na konto WORD za pośrednictwem poczty lub banku i posiadają oryginał dowodu wpłaty (nie złożyły do w WORD), a chcą zarezerwować termin egzaminu bez wnoszenia kolejnej opłaty za egzamin, są proszone o wysłanie skanu lub zdjęcia dowodu wpłaty na adres e-mail Oddziału Terenowego gdzie chcą ustalać termin egzaminu.

Proszę nie wysyłać opłat dokonywanych na konto Info-Car - one automatycznie są widoczne na saldzie!!!

Po odnotowaniu w systemie przez pracowników WORD wpłaty dokonanej na konto WORD, kwota dokonanej opłaty będzie widoczna na saldzie kandydata w Info-Car'ze.

Powyższe nie dotyczy osób, które chcą ustalić pierwszy termin egzaminu w Oddziale - w tej sytuacji nie mamy możliwości umieszczenia informacji o opłacie w systemie Info-Car. Osoby te muszą wnieść opłatę za pośrednictwem w/w systemu. Zwrot nadpłaty jest wykonywany zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://www.word.katowice.pl/menu-14-ZWROTY-134.html

Adresy e-mail oddziałów:

Bytom ot_bytom@word.katowice.pl

Dąbrowa Górnicza ot_dabrowa@word.katowice.pl

Jastrzębie Zdrój ot_jastrzebie@word.katowice.pl

Katowice ot_katowice@word.katowice.pl

Tychy ot_tychy@word.katowice.pl

 

Osoby wnioskujące o udział w egzaminie zgodnie z odpowiednimi przepisami: tłumacza języka migowego, egzamin na pojeździe OSK lub własnym są zobowiązane do wysłania e-mailem na adres Oddziału, w którym będzie odbywał się egzamin odpowiedniego wniosku wraz z podaniem daty i godziny egzaminu oraz dostarczenia oryginału egzaminatorowi przed egzaminem.


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 393