Przejdź do treści

Negocjacje w zakresie dotyczącym najmu hali magazynowej w Bytomiu - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Negocjacje w zakresie dotyczącym najmu hali magazynowej w Bytomiu

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Katowice, 19.10.2016 r.

 

          OGŁOSZENIE

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach (WORD),
z siedzibą w Katowicach, 40-507, przy ul. Francuskiej 78

 

ZAPRASZA do udziału w negocjacjach

w zakresie dotyczącym najmu hali magazynowej

o powierzchni 476,09 m² w Bytomiu

 

Dla nieruchomości na której posadowiona jest hala Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KA1Y/00010366/9. Hala magazynowa objęta przedmiotem najmu znajduje się przy ul. Strzelców Bytomskich 98 w Bytomiu na terenie Oddziału Terenowego WORD w Bytomiu.

 

Halę magazynową stanowiącą przedmiot najmu można oglądać, w godz. 8:00 – 15:00

do dnia 26.10.2016 r. po wcześniejszym kontakcie z osobą upoważnioną Panem Wiesławem Wójcikiem tel. 516007950.

 

Postępowanie przeprowadza się w formie komisyjnych negocjacji.

 

Zakres negocjacji będzie obejmował m.in.:

 

a) przedstawienie planowanego profilu działalności w najmowanej hali,

b) oferowany miesięczny czynsz najmu netto za przedmiot najmu,

c) oferowaną miesięczną, ryczałtową kwotę netto za ogrzewanie hali w okresie grzewczym tj.             w miesiącach od listopada do marca (włącznie), przy założeniu, że Wynajmujący jest zobowiązany do zapewniania pracy urządzeń grzewczych znajdujących się w hali, nie zapewnia jednak ogrzania bądź ochłodzenia hali do określonego poziomu (temperatury),

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu najmu i nie wnosi zastrzeżeń,

 lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

Negocjacje odbędą się w siedzibie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78

w sali konferencyjnej w dniu 27.10.2016 r. w godzinach od 9:00 do 12:00, po wcześniejszym umówieniu dokładnej godziny

 

 

Wybranemu przez WORD Katowice uczestnikowi negocjacji złożona zostanie oferta zawarcia umowy najmu, jednak WORD Katowice zastrzega sobie prawo do zakończenia negocjacji oraz niezłożenia oferty zawarcia umowy któremukolwiek z uczestników negocjacji.

Ewentualnych dalszych wyjaśnień udziela się w siedzibie WORD Katowice oraz pod numerem telefonu 32 359-30-09.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 181