Przejdź do treści

Nalepka kontrolna - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Nalepka kontrolna

Osoba, która nie będzie chciała zachować na przedniej szybie pojazdu nalepki kontrolnej, z dniem 4 września 2022 r. będzie mogła ją usunąć.
Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada, że te, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, tracą ważność. Właściciele pojazdu będą mogli jednak pozostawić nalepkę na przedniej szybie.

    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 747