Przejdź do treści

IV edycja Akademii Młodego Kierowcy - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

IV edycja Akademii Młodego Kierowcy

Ruszyła IV edycja Akademii Młodego Kierowcy. Dotychczas w naszym programie udział wzięło 29 szkół z terenu województwa śląskiego, ponad 2000 uczniów, czyli biorąc pod uwagę aktualne realia społeczne, około 2000 adeptów nauki jazdy. Tematyka jak i renoma prowadzonych zajęć zyskała szerokie grono przychylnych odbiorców, którzy zadeklarowali swój udział jeszcze przed ogłoszeniem terminarza tegorocznych spotkań.

Ruszyła IV edycja Akademii Młodego Kierowcy współorganizowanej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach pod auspicjami Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dotychczas w naszym programie udział wzięło 29 szkół z terenu województwa śląskiego, ponad 2000 uczniów, czyli biorąc pod uwagę aktualne realia społeczne, około 2000 adeptów nauki jazdy. Tematyka jak i renoma prowadzonych zajęć zyskała szerokie grono przychylnych odbiorców, którzy zadeklarowali swój udział jeszcze przed ogłoszeniem terminarza tegorocznych spotkań.

Podajemy terminy spotkań IV edycji Akademii Młodego Kierowcy dla uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego, prowadzonej w ramach kampanii „Z młodym kierowca w drodze po doświadczenie”. Wszystkich zainteresowanych ponownym udziałem w zajęciach przedstawiamy harmonogram spotkań na rok szkolny 2016/2017. Odbędą się one w następujących terminach::

 • 25 listopada 2016 roku
 • 16 grudnia 2016 roku
 • 13 stycznia 2017 roku
 • 10 lutego 2017 roku
 • 24 marca 2017 roku
 • 7 kwietnia 2017 roku
 • 12 maja 2017 roku
 • 12 czerwca 2017 roku

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: w.wojcik@poczta.kuratorium.katowice.pl lub tel. 32/606-30-60.

Akademia Młodego Kierowcy to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Spotkania odbywają się w Wydziale Nauk Społeczno–Pedagogicznych w Katowicach ul. Katowicka 27, gdzie po wykładzie na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, młodzież odbywa zajęcia warsztatowe w podgrupach na temat przestępstw i wykroczenia komunikacyjnych, prawa karnego w kontekście problematyki alkoholowej i narkotykowej związanej z uczestnictwem w ruchu drogowym oraz pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku - w tym również w aspekcie psychologicznym. Na zakończenie uczestnicy mają możliwość skorzystania z symulatorów jazdy, urządzeń do badania czasu reakcji i alkogoogli. Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na zachowania i czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz uwrażliwienie ich samych jako przyszłych kierowców na konsekwencje wynikające z niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Istnieje możliwość przeprowadzeniu zajęć, po uprzednim zgłoszeniu takiego akcesu, na terenie placówki oświatowej deklarującej chęć udziału w programie.


Tematy prowadzonych zajęć:

1. uczestnictwo młodych kierowców w ruchu drogowym oraz czynniki mające wpływ na jego bezpieczeństwo na drogach województwa śląskiego;

2. przestępstwa i wykroczenia komunikacyjne jako zachowania ryzykowne kierowców;

3. prawo karne w kontekście problematyki alkoholowej i narkotykowej związanej z uczestnictwem  w ruchu drogowym;

3. pierwsza pomoc przedmedyczna dla ofiar wypadku na miejscu zdarzenia drogowego;

4. psychologiczne aspekty odpowiedzialności w ruchu drogowym - pomoc uczestnikom zdarzeń drogowych i osobom bliskim;


  Data zamieszczenia:

  Drukuj aktualność 187