Przejdź do treści

Dzień otwarty w OT Rybnik - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Dzień otwarty w OT Rybnik WORD Katowice

 dnia 11 czerwca 2016 roku

od godziny 9:00 do 14:00

 

 

W PROGRAMIE:

 

Egzamin teoretyczny

 

 1. Egzamin będzie przeprowadzany przez egzaminatorów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania;
 2. Część teoretyczna egzaminu przeprowadzana będzie dla grup nie większych niż 10 osób egzaminowanych jednocześnie, począwszy od godziny 9:00;
 3.  Egzamin polegać będzie na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym;
 4. Egzamin obejmować będzie 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie kat B prawa jazdy;
 5.  Osoba uczestnicząca w egzaminie podczas dni otwartych może uzyskać 74 punkty, 68 punktów i więcej będzie świadczyło, że osoba jest przygotowana do egzaminu państwowego;
 6. Czas trwania egzaminu wynosił będzie 25 minut;
 7. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu egzaminator omówi szczegółowo jego przebieg.

Egzamin praktyczny

 

 1. Część praktyczna egzaminu polegać będzie na wykonaniu na placu manewrowym pod nadzorem egzaminatora określonych zadań egzaminacyjnych w zakresie kat B prawa jazdy:

- przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów

   pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy;

- ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu;

- ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu;

 1. Egzaminatorzy będą udzielali praktycznych porad w zakresie przebiegu egzaminu.

  Data zamieszczenia:

  Drukuj aktualność 171