Przejdź do treści

Dzień Ubezpieczenia Samochodu i czasowe wycofanie z ruchu uszkodzonego samochodu osobowego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

1 lutego - Dzień Ubezpieczenia Samochodu oraz czasowe wycofanie z ruchu uszkodzonego samochodu osobowego

1 lutego przypada Dzień Ubezpieczenia Samochodu

Celem tego nietypowego święta jest m.in. uświadamianie i edukowanie w zakresie ubezpieczeń samochodów.
  • Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) – obowiązkowe ubezpieczenie! Ochrona ubezpieczeniowa w razie naprawienia szkody innemu kierowcy, wyrządzonej w następstwie czynu niedozwolonego w ruchu ulicznym. Dlaczego jest tak ważne? Przykładowo - przez Twoją nieuwagę doszło do kolizji, a uszkodzony przez Ciebie pojazd to nowiusieńki Mercedes, który dopiero wyjechał z salonu. Lepiej nie myśleć, ile wyniosłaby Cię jego naprawa gdybyś nie miał wykupionej polisy OC… mogłoby się okazać, że musiałbyś zapłacić wielokrotnie więcej, niż wart jest Twój samochód.
Inne, dobrowolne opcje ubezpieczenia to m.in.:
  • Ubezpieczenie AC (Autocasco) – zapewnia odszkodowanie właścicielowi samochodu m.in. w przypadku jego kradzieży, uszkodzenia przez osoby trzecie, uszkodzenia przez żywioły lub zdarzenia z winy kierowcy ubezpieczonego auta.
  • Ubezpieczenie NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) - obejmujące ochronę życia i zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów. Wypłacane jest ono w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody poniesione w wyniku wypadku drogowego oraz w innych sytuacjach komunikacyjnych. Przykładowo - Jeżeli spowodujesz wypadek, za Twoje zniszczone auto zostanie Ci wypłacone odszkodowanie z AC, natomiast finansowe konsekwencje trwałego uszczerbku na zdrowiu pokryje właśnie ubezpieczenie NNW.
Jeżeli będziesz osobą poszkodowaną w kolizji lub wypadku i nie będziesz mieć pewności, czy pojazd sprawcy ma ważną polisę ubezpieczenia OC, możesz to sprawdzić za darmo – za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Potrzebny będzie numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu oraz data zdarzenia, które wpiszesz na stronie: https://www.ufg.pl/.../port.../pagehierarchy/Page190.jspx...
Informacje jakie otrzymasz po wpisaniu danych:
- numer polisy OC,
- marka pojazdu,
- nazwę firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę oraz dane adresowe firmy ubezpieczeniowej (w przypadku posiadania ważnej polisy OC) lub informację o braku danych o takiej polisie na dzień zdarzenia.

UWAGA! ZMIANY W PRZEPISACH OD 31.01.2022!
Od 31.01.2022 roku uwzględniono możliwość czasowego wycofania aut osobowych z ruchu.
Zapis ten dotyczy wyłącznie pojazdów uszkodzonych!
Niestety w przypadku chwilowo nieużywanych samochodów osobowych nie będzie takiej możliwości.
Uszkodzony samochód osobowy może być czasowo wycofany na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Jednocześnie z czasowym wycofaniem z ruchu otrzymywać się będzie ulgę w zapłacie składki na ubezpieczenie OC pojazdu.

    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 689