OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

ZMIANA SIWZ - WZÓR UMOWY

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie 88025 - 2017 z dnia 2017-05-25 r.

Katowice: Roboty remontowo-budowlane w Oddziale Terenowym WORD w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Tysiąclecia 56,remont placu manewrowego.