Adres ośrodka w Tychach

43-100 Tychy, ul. Jana Pawła II 3
tel: 032 217 70 90

W OT Tychy istnieje punkt kasowy prowadzony przez zewnętrzną firmę która samodzielnie ustala wysokość prowizji.