Godziny pracy WORD Katowice

Wszystkie Oddziały Terenowe przyjmują interesantów w dniach:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00

Mapa lokalizacji oddziałów

Oddział Terenowy Katowice

40-507, Katowice
ul. Francuska 78
Egzaminy na prawo jazdy tel: 32 359-30-03


Dział szkoleń i BRD tel: 32 359-30-06
Dział szkoleń i BRD tel: 32 359-30-07

Oddział Terenowy Bytom
41-902 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 98
tel. (32) 282-99-17
fax (32) 282-99-05

Oddział Terenowy Dąbrowa Górnicza
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Tysiąclecia 56
tel: (32) 260-08-73
fax (32) 260-34-75

Oddział Terenowy Rybnik
44-207 Rybnik
ul. Ekonomiczna 21
tel: (32) 739-60-60
fax (32) 739-60-62

Oddział Terenowy Jastrzębie Zdrój
44-330 Jastrzębie Zdrój 
ul. Armii Krajowej 31
tel: (32) 476-47-49
fax (32) 475-19-73

Oddział Terenowy Tychy
43-100 Tychy
ul. Jana Pawła II 3
tel: (32) 217-70-90

Administracja WORD Katowice
przyjmuje interesantów w dniach:
od poniedziałku do piątku w godzinanch od 7:30 do 15:30

Sekretariat Dyrektora WORD:
tel/fax: 32/ 359 30 31
e-mail: word@word.katowice.pl

Zamówienia publiczne:
tel: 32/ 359 30 08
tel: 32/ 359 30 09

Księgowość:
tel:/ 32 /359 30 10

Pełnomocnik ds. kontaktów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ze starostwami, mediami oraz ośrodkami szkolenia kierowców:

Eugeniusz Tomala

e-mail: e.tomala@word.katowice.pl

kom. 785-008-232