Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Podstawa prawna szkolenia:

art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 58 z 2003 r. poz. 515 z późń. zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Rozporządzenie określa:

 • Sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
 • Warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
 • Tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
 • Jednostki uprawnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Odbycie szkolenia oznacza anulowanie 6 punktów karnych. W szkoleniu kierowca może uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

WAŻNE !!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 w trosce o nasze i Wasze bezpieczeństwo bardzo prosimy o posiadanie na kursie maseczki i rękawiczek ochronnych ! Zasad tych będziemy bezwzględnie przestrzegać.

W zaistniałej sytuacji prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

UWAGA !!!

 • Zmniejszenie punktów dotyczy zawsze punktów najstarszych, będących w ewidencji ostatniego roku liczonego od dnia szkolenia wstecz.
 • W związku ze zmianą przepisów ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z dnia 17.01.2013 r. poz. 82) sposób naliczania punktów karnych oraz możliwość zmniejszania liczby punktów pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

Bezwzględne warunki uczestnictwa:

 • w szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który przed jego rozpoczęciem nie otrzymał więcej niż 24 punkty i nie mniej niż 6 punktów (przekroczenie limitu 24 punktów oznacza skierowanie na powtórny egzamin)
 • ze szkolenia nie może skorzystać kierowca w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy,
 • odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6,
 • w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 • uczestnictwo w zajęciach . Uczestnictwo w zajęciach należy udokumentować podpisem na liście obecności
 • Na zajęcia należy zgłosić się z wymaganymi dokumentami i dokumentem potwierdzającym tożsamość. ( dowód wpłaty obowiązkowo w formie papierowej ). Informujemy, że dane w formularzu są niezbędne do wystawienia i wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.
 • Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.
 • koszt szkolenia – 350 zł
 • wszelkie informacje można uzyskać w WORD Katowice ul. Francuska 78 tel. (+48) 32 3593015; 32 359 30 07,
  fax 32 359 30 06; tel. kom.  0509 580 622  lub e-mail szkolenia@word.katowice.pl

UWAGA:

Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok czasu, nie mogą uczestniczyć w szkoleniu odejmującym punkty karne. Po przekroczeniu limitu 20 punktów osoba taka traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych bez prawa przywrócenia ich przez organ starosty.

Niezbędne dokumenty:

 • prawo jazdy (kserokopia do wglądu);
 • formularz zgłoszeniowy (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w szkoleniu);
 • potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek WORD Katowice.  ( dowód wpłaty obowiązkowo w formie papierowej )

WAŻNE !!

Na terenie WORD Katowice przy ul. Francuskiej 78 nie ma możliwości dokonania opłaty na miejscu za szkolenie. Prosimy o dokonywanie opłat przelewem i dostarczenie z wymaganymi dokumentami w dniu szkolenia.

Opłatę proszę dokonać  przelewem na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

tytuł przelewu: Punkty karne, imię i nazwisko

Terminy szkoleń w WORD Katowice i w Oddziałach Terenowych 2020 r.

Miejsce szkolenia Godz. rozpoczęcia

Sierpień

Wrzesień Październik Listopad
Katowice 09:00

08.08. (So.)
22.08. (So.)

05.09.(So.)
19.09.(So.)

 10.10.(So.)
 24.10.(So.)

07.11.(So.)
21.11.(So.)
Dąbrowa Górnicza 15:00

25.08. (Wt.)

22.09.(Wt.)  20.10.(Wt.) 24.11.(Wt.)
Bytom 15:00

----- (Wt.)

08.09.(Wt.)

06.10.(Wt.)

03.11.(Wt.)
Jastrzębie Zdrój 15:30 ----- (Wt.) 29.09.(Wt.) 27.10.(Wt.)

----- (Wt.)

Tychy 15:00 11.08. (Wt.) 15.09. (Wt.) 13.10. (Wt.) 10.11.(Wt.)
Rybnik 15:00 ----- (Wt.) -----  (Wt.) --------. (Wt.) 17.11.(Wt.)

Prosimy o przybycie pół godziny wcześniej w celach organizacyjnych.

WAŻNE !!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 w trosce o nasze i Wasze bezpieczeństwo bardzo prosimy o posiadanie na kursie maseczki i rękawiczek ochronnych ! Zasad tych będziemy bezwzględnie przestrzegać.

W zaistniałej sytuacji prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

UWAGA:  Zapisy przyjmowane są pod następującymi numerami telefonu.

Oddziały

Telefon

OT  BYTOM

(032)  282 99 17

785008207

OT  RYBNIK

(032)  739-60-60

OT  JASTRZĘBIE ZDRÓJ

(032)  476-47-49; 785008218

OT  TYCHY

(032)  217-70-90; 785008203

OT  DĄBROWA GÓRNICZA

(032)  260-08-73; 785008205

WORD  KATOWICE

(032)  359-30-06 lub 07

tel. kom. 0509580622