Adres ośrodka w Bytomiu

41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98
tel. (32) 282-99-17
fax (32) 282-99-05

W OT Bytom istnieje punkt kasowy prowadzony przez zewnętrzną firmę która samodzielnie ustala wysokość prowizji.