Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Podstawa prawna:

art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 58 z 2003 r. poz. 515 z późń. zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Rozporządzenie określa:

 • Sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
 • Warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
 • Tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
 • Jednostki uprawnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.  odbycie szkolenia oznacza anulowanie 6 punktów karnych. W szkoleniu kierowca może uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

UWAGA !!!

 • Zmniejszenie punktów dotyczy zawsze punktów najstarszych, będących w ewidencji ostatniego roku liczonego od dnia szkolenia wstecz.
 • W związku ze zmianą przepisów ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z dnia 17.01.2013 r. poz. 82) sposób naliczania punktów karnych oraz możliwość zmniejszania liczby punktów pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

Bezwzględne warunki uczestnictwa:

 • w szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który przed jego rozpoczęciem nie otrzymał więcej niż 24 punkty i nie mniej niż 6 punktów (przekroczenie limitu 24 punktów oznacza skierowanie na powtórny egzamin)
 • ze szkolenia nie może skorzystać kierowca w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy,
 • odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6,
 • w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 • uczestnictwo w zajęciach . Uczestnictwo w zajęciach należy udokumentować podpisem na liście obecności
 • koszt szkolenia – 300 zł
 • wszelkie informacje można uzyskać w WORD Katowice ul. Francuska 78 tel. (+48) 32 359 30 07,
  fax 32 359 30 06; tel. kom.  0509 580 622 

Niezbędne dokumenty:

 • prawo jazdy (kserokopia);
 • formularz zgłoszeniowy (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w szkoleniu); (pobierz)
 • potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek WORD Katowice. 

Opłatę proszę dokonać  przelewem na konto:

Alior Bank 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585

  Terminy szkoleń w WORD Katowice i w Oddziałach Terenowych 2018 r.

  UWAGA!

  WORD Katowice informuje, że kurs w dniu 22.09.2018 r. w WORD Katowice został odwołany; najbliższe szkolenie dla kierowców odbędzie się 25.09.2018 w OT Tychy

  Miejsce szkolenia Godz. rozpoczęcia

  październik

  listopad grudzień
  Katowice 09:00

   13.10 (So.)   

  27.10 (So.)

  (So.)  

  24.11 (So.) 

  01.12 (So.)   

  15.12 (So.)

  Dąbrowa Górnicza 15:00

  09.10 (Wt.)

  -------- (Wt.) -------- (Wt.)
  Bytom 15:00

  16.10 (Wt.)

  13.11  (Wt.)

  11.12  (Wt.)

  Jastrzębie Zdrój 15:30 ----------- (Wt.) -------  (Wt.) --------- (Wt.)
  Tychy 15:00 ---------- (Wt.) ------- (Wt.) -------- (Wt.)

  Prosimy o przybycie pół godziny wcześniej w celach organizacyjnych.

  UWAGA:  Zapisy ( imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy ) przyjmowane są pod następującymi numerami telefonu.

  Oddział

   

  Telefon

  OT  BYTOM

  (032)  282-99-05 lub 18 w.108 ; 396-99-81

  785008256

  OT  RYBNIK

  (032)  739-60-60

  OT  JASTRZĘBIE ZDRÓJ

  (032)  476-47-49; 785008218

  OT  TYCHY

  (032)  217-70-90; 785008203

  OT  DĄBROWA GÓRNICZA

  (032)  260-08-73; 785008205

  WORD  KATOWICE

  (032)  359-30-06 lub 07

  tel. kom. 0509580622