Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie w PZS w Lędzinach

10 lutego razem z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w ramach Akademii Młodego Kierowcy odwiedziliśmy Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, gdzie zostały przeprowadzone warsztaty na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Młodzież odbyła zajęcia  w podgrupach na temat przestępstw i wykroczenia komunikacyjnych, prawa karnego w kontekście problematyki alkoholowej i narkotykowej związanej z uczestnictwem w ruchu drogowym oraz pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku - w tym również w aspekcie psychologicznym. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość skorzystania z symulatorów jazdy, urządzeń do badania czasu reakcji i alkogoogli.

Zajęcia miały na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na zachowania i czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz uwrażliwienie ich samych jako przyszłych kierowców na konsekwencje wynikające z niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.