OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę materiałów promocyjnych BRD dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Numer ogłoszenia: 107678 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016

SIWZ

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 122712 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy