Pytania nr 2 do SIWZ

Rozstrzygnięcie przetagu 15.12.2015 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia