ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ (CZĘŚĆ I ) I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO (CZĘŚC II) DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert 21.03.2022

Informacja z otwarcia ofert 21.03.2022

Kwota przeznaczona na zamówienie

Poprawiony Załącznik nr 6 do SWZ

Poprawiony Załącznik nr 1 do SWZ

Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców 17.03.2022

Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców 17.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu


Data zamieszczenia: