Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert 13.12.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert 13.12.2021 r.

Kwota przeznaczona na zamówienie

Zał. nr 5 do SWZ poprawiony

Ogłoszenie o zamówieniu


Data zamieszczenia: