"Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Kwota przeznaczona na zamówienie

Ogłoszenie o zamówieniu


Data zamieszczenia: