„Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Kwota przeznaczona na zamówienie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Pytania i odpowiedz 17.11.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu


Data zamieszczenia: