Roboty remontowo-budowlane placu manewrowego w Oddziale Terenowym WORD w Jastrzębiu Zdroju, przy ulicy Armii Krajowej 31.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.09.2019 r.

SIWZ z dnia 18 września 2019 r. - po modyfikacji

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie


Data zamieszczenia: