Zakup i dostawa materiałów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego dla WORD Katowice.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.04.2019 r.

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Oferta - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.04.2019 r.

Informacja o grupie kapitałowej - wersja edytowalna

Wybór oferty z dnia 10.05.2019 r.

Unieważnienie wyboru oferty z dnia 10.05.2019 r., ponowna ocena ofert, wybór oferty z dnia 15.05.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UZP z dnia 29.05.2019 r.


Data zamieszczenia: