Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego,ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu. 8.03.2017

WYBÓR OFERTY w dniu 16.03.2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 4.04.2017


Data zamieszczenia: