Świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Katowicach (ZAKRES I), Dąbrowie Górniczej (ZAKRES II), Tychach (ZAKRES III), Rybniku, (ZAKRES IV), Jastrzębiu Zdroju (ZAKRES V) dla Wojewódzkiego

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESACH I-V


Data zamieszczenia: