Przejdź do treści

Zakup paliw płynnych do pojazdów WORD Katowice – Oddział Terenowy (dalej również OT) w Bytomiu w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych wystawionych dla 24 pojazdów. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Zakup paliw płynnych do pojazdów WORD Katowice – Oddział Terenowy (dalej również OT) w Bytomiu w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart flotowych wystawionych dla 24 pojazdów.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.01.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.01.2020 r.

Wersja edytowalna Załączników nr 2-4 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie z dnia 20.01.2020 r. cz. 2

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 5 lutego 2020 r.


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 378