Przejdź do treści

Zakup i dostawa komputerów oraz sprzętu komputerowego dla WORD Katowice w CZĘŚCIACH I-VI - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Zakup i dostawa komputerów oraz sprzętu komputerowego dla WORD Katowice w CZĘŚCIACH I-VI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 27.04.2018 r. Nr

Ogłoszenie w BZP nr 551360-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 10.05.2018 R.

ZAŁĄCZNIK NR 3 I 4 DO SIWZ - WERSJA EDYTOWALNA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 14.05.2018

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W DNIU 30.05.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 500140734-N-2018 z dnia 20.06.2018

ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 281