Przejdź do treści

WYBÓR WYKONAWCY Szkolenia dla osób kierujących ruchem drogowym. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

WYBÓR WYKONAWCY Szkolenia dla osób kierujących ruchem drogowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE - KIEROWANIE RUCHEM DROGOWYM

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy szkoleń dla osób kierujących ruchem drogowym.
Opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy i wzór umowy w pliku do pobrania.
OFERTĘ PROSZĘ przesłać na adres: zamowienia@word.katowice.pl lub złożyć w sekretariacie WORD Katowice , 40-507 Katowice, ul. Francuska 78 do dnia 09.04.2021 r. do godz.11.00. Otwarcie ofert o godz. 11.15.

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 468