Przejdź do treści

Ubezpieczenie komunikacyjne, majatkowe i OC WORD K-ce - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Ubezpieczenie komunikacyjne, majatkowe i OC WORD K-ce

Ubezpieczenie komunikacyjne, majatkowe i OC WORD K-ce

Katowice, dnia 24.03.2015 r.

WYBÓR OFERTY - w pliku do pobrania

Katowice, dnia 18.03.2015 r.

W dniu 17.03.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania. Pytania i odpowiedzi w pliku do pobrania

Do pliku ZAPYT. 2 - plik ZAŁ.II 7 i 8 m.in.  w tabeli podany rok zakupu sprzętów elektronicznych  

Katowice, dnia 17.03.2015 r.

W dniu 16.03.2015 r. wpłynęły do Zamawiajacego zapytania. Pytania i odpowiedzi w pliku do pobrania . 

PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Numer ogłoszenia: 34461 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  i SIWZ wraz z Załącznikami Nr 4, 5, 7 i 8 (razem )


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 41