Przejdź do treści

USŁUGA TELEFONII KOMÓRKOWEJ - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

USŁUGA TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Numer ogłoszenia: 234678 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

UWAGA WYKONAWCY!

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert w/w postępowaniu. Nowy termin składania ofert zamawiający wyznacza na dzień 21.09.2015 r. godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2015 r. godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

 

Katowice, dnia 9.09.2015 r.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU i SIWZ w pliku do pobrania

 

Katowice, dnia 23.09.2015 WYBÓR OFERTY ; Katowice, dnia 29.09.2015 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 120