Przejdź do treści

Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia majątkowego, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej (CZĘŚĆ I) i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego (CZĘŚĆ II), dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia majątkowego, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej (CZĘŚĆ I) i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego (CZĘŚĆ II), dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie  nr 519774-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.

SIWZ (wraz z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 9)

ZAŁ. Nr 6 TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH

ZAł. Nr 7 WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ZMIANA !!! na NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert 16.03.2020 r. godz. 10.00

Otwarcie ofert 16.03.2020 r. godz.10.15

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 2

Uwaga : W dniu 12.03.2020 r. zostanie udzielona odpowiedź na jeszcze jedno pytanie, W związku z powyższym w nastąpi  zmiana formularza ofertowego.

ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ Nr 3

INFORMACJA O WYBORZE OFERT DLA CZĘŚCI I i II

PONOWNY WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA CZ. I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 382