Przejdź do treści

Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia majątkowego, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej (CZĘŚĆ I) i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego (CZĘŚĆ II), dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia majątkowego, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej (CZĘŚĆ I) i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego (CZĘŚĆ II), dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z DNIA 12.03.2019

Nr ogłoszenia w BZP 524145-N-2019-03-12

ZAŁ. NR 6 TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH

ZAŁ NR 7 WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ z dnia 15.03.2019

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W DNU 22.03.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 304