Przejdź do treści

Świadczenie usług telekomunikacyjnych tj. usług głosowych oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu przy pomocy sieci publicznej dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Oddziałów Terenowych - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Świadczenie usług telekomunikacyjnych tj. usług głosowych oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu przy pomocy sieci publicznej dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Oddziałów Terenowych

Załącznik nr 3 - Oferta - wersja edytowalna

Odpowiedź na pytania z dnia 29.01.2018 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 30.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.02.2018 r.

Wybór ofert z dnia 23.02.2018 r.

Poprawienie oczywistej omyłki - Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 263