Przejdź do treści

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem aktualnie używanych numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem aktualnie używanych numerów oraz dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 571377-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

SIWZ TELEFONY

FORMULARZ OFERTY

Na wniosek Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY w wersji edytowalnej.

ZMIANA TERMINU

Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy zgodnie  z art. 38 ust.6  Ustawy Pzp zmienia  termin składania  i otwarcia ofert z dnia 23.08.2017 na dzień  30.08.2017:  

Ponadto zmienia się również termin wniesienia wadium

Wadium do dnia 23.08. 2017 r. do godz. 11.00

Składanie  ofert  23.08.2017 r. godz. 11.00

Otwarcie ofert 23.08.2017 godz.11.15

ZMIANA !!! NOWY TERMIN

Wadium do dnia 30.08. 2017 r. do godz. 11.00

Składanie  ofert  30.08.2017 r. godz. 11.00

Otwarcie ofert 30.08.2017 godz.11.15

 

 

WYKAZ USŁUG - ZAŁĄCZNIK NR 4

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie w BZP nr 500030534-N-2017 z dnia 19-09-2017 r.


    Data zamieszczenia:

    Drukuj aktualność 235