Przejdź do treści

Świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przy pomocy sieci publicznej dla potrzeb Oddziału Terenowego w Tychach na okres 24 miesięcy. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

Świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przy pomocy sieci publicznej dla potrzeb Oddziału Terenowego w Tychach na okres 24 miesięcy.

Wybór Wykonawcy

Negocjację

Negocjację cenowe

Specyfikacja wraz z formularzem ofertowym oraz wzorem umowy.

Świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przy pomocy sieci publicznej dla potrzeb Oddziału Terenowego w Tychach
na  okres 24 miesięcy.

Termin składania ofert 18.05.2021 r.

Data zamieszczenia:

Drukuj aktualność 486